Välkommen till Accessum

Accessum AB är ett arbetsintegrerande företag. Det innebär att vi driver olika verksamheter för att kunna anställa personer med funktionsnedsättning. Vi är vinstdrivande och låter dessa vinster gå till verksamheten, så att vi kan sysselsätta så många som möjligt. Det är vårt mål. Vi säljer produkter som är cirkulära. Hela vår verksamhet är hållbar och gör samhällsnytta. Du som är vår kund bidrar till detta och det är vi tacksamma för. Varmt välkommen till oss på Accessum.


Cykelsecondhand

Accessum driver cykelsecondhand. Vi säljer begagnade cyklar både till vuxen och barn. Cyklarna är stöldkontrollerade av Polismyndigheten, reparerade och testade av oss. Vår verksamhet kallas för Cykelaccess.

Läs mer


Digitalisering av analog multimedia

Accessum digitaliserar ljud, bild, film och dokument åt alla som behöver ta hand om sitt gamla analoga material. Vi arbetar både på uppdrag av privatpersoner och åt företag.

Läs mer


Sorgbearbetning

Accessum tar emot enskilda personer och grupper för sorgbearbetning. Alla människor drabbas av olika förluster i livet och dessa kan bearbetas enligt Svenska Institutet för Sorgbearbetnings metod. Metoden är ett program på åtta gånger. Vår verksamhet kallas Sorg & Stödcenter.

Läs mer


Våra öppettider:

Måndagar och Onsdagar 10-16

Tisdagar och Torsdagar 13-18

Fredagar 10-14