Om

Accessum startade en gång i tiden som ett projekt. Projektet blev sedan en kommunal verksamhet, innan det knoppades av och blev en ekonomisk förening.

Numera är vi ett aktiebolag och verksamheten ser annorlunda ut idag än vid starten, men ett viktigt mål finns och det är att sysselsätta människor med funktionsnedsättning. Vi är ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag (ASF) och det innebär bland annat att vår vinst går till verksamheten. Vi säljer cirkulära produkter och tjänster för att bidra till ett ökat välmående och bättre samhälle. Ett samhälle där människor ska vara välkomna och delaktiga i arbetslivet efter deras bästa förmåga. Vi är ett privat företag som är politiskt och religiöst obundna, agerar på en konkurrensutsatt marknad och är helt fristående från det offentliga. Det är kunder som möjliggör vår existens och vi hälsar privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och myndigheter välkomna till oss.